Firma społecznie
odpowiedzialna

Produkty, które opracowujemy w laboratoriach ICB Pharma zwiększają komfort życia ludzi i ułatwiają rozwiązywanie problemów społecznych w kilkudziesięciu krajach świata.

To jednocześnie przywilej i zobowiązanie. Obliguje nas to do bycia firmą społecznie odpowiedzialną zarówno w obszarze opracowywania przełomowych w swoich kategoriach i bezpiecznych dla środowiska wyrobów, zachowywania najwyższych standardów produkcji, jak również zaangażowania w życie korzystających z naszych rozwiązań społeczności.

Globalne inicjatywy

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia tylko w 2015 roku zanotowano 212 mln. nowych przypadków zachorowań na malarię. W tym samym roku śmierć z powodu malarii poniosło 429 tys. osób, przy czym zdecydowaną większość, bo aż 92 proc. stanowili mieszkańcy Afryki. Szacuje się, że z powodu malarii w 2015 roku zmarło ponad 300 tys. dzieci poniżej piątego roku życia, w większości zamieszkujących „Czarny Ląd”.

Zaangażowaliśmy się w proces eradykacji (całkowitego zwalczenia) malarii w rejonie Afryki oraz Azji Południowo-Wschodniej. Stworzona przez nas strategia zwalczania wektora malarii – komara, jej wysoka skuteczność oraz bezpieczeństwo zostały docenione przez Ministerstwo Zdrowia Zambii – rejon zastosowania strategii „trzech kroków eradykacji malarii” został określony jako „wolny od malarii”. W rejonie zastosowania preparatów ICB Pharma nastąpiła 85 procentowa redukcja przypadków choroby, natomiast śmiertelność wśród dzieci spadła do zera.

Nasze działania mają również pozytywny wpływ na ilość zachorowań na dengę. To ważne, gdyż rocznie infekuje ona od 50 do 390 milionów ludzi na świecie, prowadząc do pół miliona hospitalizacji i szacunkowo 25 000 zgonów. W pierwszej dekadzie XXI wieku w 12 krajach Azji Południowo-Wschodniej ilość zakażeń szacowano na 3 000 000, a zgonów na 6 000 rocznie. Jako choroba tropikalna denga otrzymała w 1998 drugie miejsce wedle ważności po malarii.

Zdjęcie przedstawiające ludzi w afryce

Lokalne partnerstwa

„Myśl globalnie, działaj lokalnie”, sławne twierdzenie René Jules Dubos, francuskiego mikrobiologa, agronoma i ekologa staramy się stosować na polu społecznej odpowiedzialności biznesu. Działając na kilkudziesięciu światowych rynkach nie zapominamy o lokalnej rzeczywistości i korzeniach.

Wyrazem tej staranności jest nasze zaangażowanie w projekty, które podobnie jak nasze produkty zwiększają komfort życia i ułatwiają rozwiązywanie problemów społecznych. Cieszymy się, kiedy nasze inicjatywy znajdują uznanie w oczach lokalnych społeczności.

ICB Pharma - Jaworznicka Firma Społecznie Odpowiedzialna 2017 -zdjęcie nagrody

Wsparcie organizacji pro-pacjenckich

Często angażujemy się we wsparcie organizacji pro-pacjenckich, takich jak Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych (PTCA), które jest stowarzyszeniem wspierającym osoby chore na AZS, łuszczycę i borykające się z alergią. Pomagamy jej podopiecznym w społecznej i zawodowej aktywizacji.

Jednym z projektów zrealizowanych wspólnie z PTCA była akcja „The Doors – otwieramy drzwi do nowej pracy”, skierowana do osób dorosłych cierpiących na AZS i łuszczycę, umożliwiająca osobom dotkniętym chorobą w znalezieniu pracy.

zdjęcie przedstawiające ręce ludzi trzymających się razem

Akcje edukacyjne

Prowadzimy również akcje edukacyjne, których celem jest walka z problemami zdrowotnymi. Remedium na nie są nasze wyroby medyczne. Jednym z przykładów są projekty realizowane wspólnie z placówkami edukacyjnymi dotyczące problematyki skutecznej walki z wszawicą u dzieci.

dzieci w szkole - zdjęcie

Wspieranie inicjatyw artystycznych

Właściciele firmy, będąc pasjonatami muzyki, wspomagają również inicjatywy artystyczne, kładące szczególny nacisk na rozwój młodych muzyków.

Zdjęcie z koncertu