Firma społecznie odpowiedzialna

Produkty, które opracowujemy w laboratoriach ICB Pharma zwiększają komfort życia ludzi i ułatwiają rozwiązywanie problemów społecznych w kilkudziesięciu krajach świata.

To jednocześnie przywilej i zobowiązanie. Obliguje nas to do bycia firmą społecznie odpowiedzialną zarówno w obszarze opracowywania przełomowych w swoich kategoriach i bezpiecznych dla środowiska wyrobów, zachowywania najwyższych standardów produkcji, jak również zaangażowania w życie korzystających z naszych rozwiązań społeczności.

Lokalne partnerstwa

„Myśl globalnie, działaj lokalnie”, sławne twierdzenie René Jules Dubos, francuskiego mikrobiologa, agronoma i ekologa staramy się stosować na polu społecznej odpowiedzialności biznesu. Działając na kilkudziesięciu światowych rynkach nie zapominamy o lokalnej rzeczywistości i korzeniach.

Wyrazem tej staranności jest nasze zaangażowanie w projekty, które podobnie jak nasze produkty zwiększają komfort życia i ułatwiają rozwiązywanie problemów społecznych. Cieszymy się, kiedy nasze inicjatywy znajdują uznanie w oczach lokalnych społeczności.

Zdjęcie statuetki firmy społecznie odpowiedzialnej

Wsparcie organizacji pro-pacjenckich

Często angażujemy się we wsparcie organizacji pro-pacjenckich, takich jak Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych (PTCA), które jest stowarzyszeniem wspierającym osoby chore na AZS, łuszczycę i borykające się z alergią. Pomagamy jej podopiecznym w społecznej i zawodowej aktywizacji.

Jednym z projektów zrealizowanych wspólnie z PTCA była akcja „The Doors – otwieramy drzwi do nowej pracy”, skierowana do osób dorosłych cierpiących na AZS i łuszczycę, umożliwiająca osobom dotkniętym chorobą w znalezieniu pracy.

Grafika wsparcia organizacji pro pacjenckich

Akcje edukacyjne

Prowadzimy również akcje edukacyjne, których celem jest walka z problemami zdrowotnymi. Remedium na nie są nasze wyroby medyczne. Jednym z przykładów są projekty realizowane wspólnie z placówkami edukacyjnymi dotyczące problematyki skutecznej walki z wszawicą u dzieci.

Grafika akcja edukacyjna

Wspieranie inicjatyw artystycznych

Właściciele firmy, będąc pasjonatami muzyki, wspomagają również inicjatywy artystyczne, kładące szczególny nacisk na rozwój młodych muzyków.