W ICB Pharma na równi z kompetencjami cenimy wspólnie wyznawane wartości. Mamy świadomość, że praca zespołowa buduje indywidualną wartość każdego z nas i choć osiągamy w skali globalnej ponadprzeciętne wyniki szanujemy wysiłek i wiedzę innych osób. Lubimy pracować i opowiadać o tym co robimy. Z naszymi obecnymi menedżerami i specjalistami współpracujemy dzięki pośrednictwu head hunterów oraz rekomendacjom.
Proces rekrutacyjny w ICB Pharma różni się w zależności od docelowych stanowisk.

Stanowiska kierownicze i specjalistyczne

Pierwsze spotkanie z szefem działu

Niezależnie od sposobu kontaktu w pierwszym etapie rekrutacji kandydaci spotykają się z szefem wybranego działu. To spotkanie merytoryczne, na którym precyzujemy i weryfikujemy kompetencje kandydatów.

Drugie spotkanie z właścicielami

Kiedy pierwszy etap rekrutacji mamy za sobą przyszli członkowie zespołu ICB Pharma spotykają się z właścicielami. To czas na rozmowę o wartościach, które wyznajemy i celach, które chcemy wspólnie osiągnąć.

Trzecie spotkanie z zarządem

Proces rekrutacyjny na stanowiska kierownicze i specjalistyczne wieńczy spotkanie z zarządem. To okazja do poznania ścisłego kierownictwa ICB Pharma oraz ustalenia szczegółów, które ostatecznie zdecydują o nawiązaniu współpracy.

Stanowiska produkcyjne

Pierwsze spotkanie z szefem/szefową działu kadr oraz szefem/szefową produkcji

To spotkanie podczas którego weryfikowane są kompetencje merytoryczne naszych przyszłych pracowników oraz omawiane szczegóły i warunki współpracy.

Drugie spotkanie z liderami produkcji

Podczas tego spotkania kandydaci są wdrażani do pracy. W trakcie spotkania opowiadamy o szczegółach pracy na wybranym stanowisku i codziennym harmonogramie.