Filozofia jakości ICB Pharma

Jakość w ICB Pharma definiujemy nie tylko poprzez pryzmat doskonale wyposażonych laboratoriów i posiadanych certyfikatów. Rozszerzamy jej definicję zatrudniając najlepszych specjalistów w każdym obszarze funkcjonowania ICB Pharma oraz poprzez współpracę z wiodącymi w skali globalnej parterami biznesowymi.

Naszą filozofię dotyczącą jakości opieramy na:

  • jej ciągłym doskonaleniu i bezkompromisowym podejściu do jej definiowania
  • budowie zespołu najlepszych specjalistów i umożliwianiu im rozwoju
  • inwestycjach w najwyższej klasy infrastrukturę oraz technologie produkcyjne
  • minimalizacji wszelkich ryzyk związanych z naszą działalnością operacyjną
  • efektywnym, zinformatyzowanym zarządzaniu
  • wysokim uporządkowaniu pracy i odpowiedzialności pozwalającym naszym specjalistom rozwijać kreatywność
  • wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom klientów

PRZECZYTAJ POLITYKĘ JAKOŚCI

Zdjęcie polityki jakości

W ICB Pharma dążymy żeby nasze produkty i technologie przyczyniały się do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.

Dążenie to, nie byłoby realne bez zachowania najwyższych standardów w zakresie jakości.

Certyfikaty

Nasze kompetencje w zakresie polityki jakości potwierdzamy uznanymi certyfikatami. Pomimo ich prestiżu traktujemy je jednak, jako etap w drodze do doskonałości
Zdjęcie certyfikatu ISO

Norma PN-EN ISO 13485

ISO 13485 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

Wdrożenie ISO 13485 wpisuje się doskonale w filozofię jakości ICB Pharma, ponieważ opiera się na analizie możliwości wystąpienia ryzyka dla użytkowników wyrobów medycznych, a następnie na opracowaniu metod korygujących, służących zapobieganiu tym ryzykom i dostosowaniu oferowanych wyrobów do obowiązujących norm prawnych.
czytaj więcej zwiń
Zdjęcie certyfikatu ISO

Certyfikat Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL)

ICB Pharma posiada certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej NR 13/2023/DPL wydany przez Inspektora ds. Substancji Chemicznych w zakresie badań fizyko- chemicznych oraz analiz chemicznych.

Dobra Praktyka Laboratoryjna to system zapewniania jakości wymaganym prawem nieklinicznych badaniom laboratoryjnym, służącym ocenie właściwości substancji i mieszanin z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia dla człowieka oraz środowiska.

Przeprowadzanie badań zgodnie z zasadami DPL oznacza uznanie wyników przedkładanych do celów rejestracyjnych we wszystkich krajach należących do OECD i wielu innych.Zgodność z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej gwarantuje również, że analizy przeprowadzane poza systemem DPL są wykonywane na najwyższym poziomie.
czytaj więcej zwiń
Zdjęcie Certyfikatu ISO

Norma ISO 9001:2015

ISO 9001 jest obecnie najbardziej popularną normą systemu zarządzania, z ponad milionem certyfikowanych organizacji w 180 krajach na całym świecie. Certyfikacja ISO 9001 skierowana jest do firm, które chcą potwierdzić spełnienie wymagań normy i stanowi dowód konsekwentnego doskonalenia firmy.

ISO 9001:2015 to najnowsza wersja tej wyznaczającej standardy jakości normy. Położono w niej m.in. szczególny nacisk na ocenę i eliminację ryzyk związanych z prowadzoną działalnością, a także wpływ prowadzonej działalności na satysfakcję klientów końcowych.
czytaj więcej zwiń
W ICB Pharma jesteśmy świadomi, że proces dbałości o jakość ma charakter ciągły, nieskończony. Dlatego powyższe informacje traktujemy jako zbiór otwarty, które wraz z rozwojem technologii i wiedzy w zakresie kształtowania polityki jakości będziemy stale uzupełniać.