ICB Pharma jest rodzinną firmą, jedną z najbardziej innowacyjnych w branży chemicznej o zasięgu międzynarodowym.

Innowacyjne produkty

W doskonale wyposażonych laboratoriach, naukowcy ICB Pharma tworzą innowacyjne produkty mające zastosowanie w ochronie zdrowia, higienie sanitarnej, rolnictwie, ogrodnictwie i hodowli zwierząt. Dominująca pozycję stanowią preparaty służące do likwidacji zagrożeń biologicznych, np. zwalczania szkodników sanitarnych, pasożytów ludzkich i agrofagów.

Produkty ICB Pharma to nowoczesne rozwiązania, w których wysoka efektywność biologiczna została połączona z minimalizacją niekorzystnych oddziaływań dla ludzi i środowiska. W wielu z nich zastosowano oryginalne i często wysoce zaawansowane technologie, na przykład mikro- i nanokapsulację.

Działalność ICB Pharma wpisuje się najnowsze trendy rozwojowe w praktycznej chemii i biologii. Dzięki temu produkty wytwarzane w firmie są doceniane i powszechnie stosowane niemal na całym świecie. W wielu krajach wprowadziły niewątpliwy przełom w rozwiązywaniu trudnych problemów dotyczących zagrożeń biologicznych. W ochronie zdrowia to ICB Pharma słynie z doskonałych i bezpiecznych rozwiązań w zwalczaniu wszawicy, czy neutralizacji czynników alergennych. W zakresie higieny sanitarnej przełomem było wprowadzanie innowacyjnych mikrokapsułowanych produktów do zwalczania szkodników oraz oryginalnych rozwiązań do prowadzenia akcji odkomarzania. W hodowli zwierząt z sukcesem wprowadzono do praktyki bezpieczną, niechemiczną metodę zwalczania pasożytów zewnętrznych drobiu. W dziedzinie ogrodnictwa ICB Pharma zasłynęła na całym świecie z doskonałych rozwiązań w walce z najgroźniejszymi szkodnikami roślin bez użycia tradycyjnych, chemicznych pestycydów.

To tylko kilka przykładów sukcesu firmy. W portfolio znajduje się jeszcze szereg innych, ciekawych rozwiązań.

Realizując swoją działalność rozwojową firma ICB Pharma współpracuje z wieloma renomowanymi instytucjami naukowymi na całym świecie. Uczestniczy w wielu projektach badawczych. Bierze czynny udział w licznych konferencjach naukowych, branżowych wystawach. Pozwala to firmie działać zgodnie najwyższymi standardami, najnowszymi trendami oraz stale podnosić swoją renomę i wytwarzanych w ICB Pharma produktów.

Działalność firmy realizowana jest w 5 głównych działach:

Health Care (ochrona zdrowia człowieka), Animal Health (ochrona zdrowia zwierząt), Pest Innovations (zwalczanie szkodników sanitarnych) i Crop Solutions (rozwiązania dla rolnictwa i ogrodnictwa).

Ofertę Firmy uzupełnia komercyjna działalność laboratoriów chemicznych funkcjonujących w ramach działu Badań i Rozwoju Produktów oraz Analiz Fizyko-chemicznych (ang. Product Research, Development & Analytics).

Grafika innowacyjnyjne produkty

Najwyższej klasy laboratoria

Sercem firmy jest Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, gdzie opracowywane są innowacyjne technologie i produkty dla każdego z działów firmy. Kadrę stanowi zespół bardzo doświadczonych Chemików i Biologów.

Prace Laboratorium Badawczo Rozwojowego są wspierane przez Pracownię Biologiczną. Stanowi ona przestrzeń badawczą dla oceny skuteczności biologicznej produktów opracowywanych w firmie. Wyposażenie laboratorium i prowadzone hodowle różnych biotestów pozwalają na wykonywanie badań przez cały rok. Jest to ważny element dynamiki prac badawczo-rozwojowych.

W laboratorium biologicznym prowadzona jest również bieżąca, biologiczna kontrola jakości produktów komercyjnych wytwarzanych w ICB Pharma.

W Laboratorium Analitycznym ICB Pharma prowadzone są badania fizykochemiczne surowców oraz wyrobów gotowych firmy w ramach bieżącej kontroli jakości. Wykonuje się również prace analityczne dla działu Badań i Rozwoju ICB Pharma, a także dla klientów zewnętrznych, m.in. na potrzeby rejestracyjne różnych produktów chemicznych (środków ochrony roślin, biocydów i innych).

Laboratorium wykorzystuje powszechnie uznawane metodyki analityczne oraz sprzęt spełniający najwyższe światowe standardy. Posiada certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) dzięki czemu wyniki analiz są uznawane na całym świecie przez wszelkie urzędy i instytucje.

Firma posiada nowoczesną infrastrukturę produkcyjno-magazynową. Praca w niej odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami organizacyjnymi oraz zachowaniem restrykcyjnych procedur kontroli jakości. Daje to gwarancje zachowania wysokiej jakości wytwarzanych produktów.

Grafika Najwyższej klasy laboratoria