ICB Pharma jest rodzinną firmą, jedną z najbardziej innowacyjnych w branży chemicznej o zasięgu międzynarodowym.

Innowacyjne produkty

W doskonale wyposażonych laboratoriach, naukowcy ICB Pharma tworzą innowacyjne produkty mające zastosowanie w ochronie zdrowia, higienie sanitarnej, rolnictwie, ogrodnictwie i hodowli zwierząt. Dominująca pozycję stanowią preparaty służące do likwidacji zagrożeń biologicznych, np. zwalczania szkodników sanitarnych, pasożytów ludzkich i agrofagów.

Produkty ICB Pharma to nowoczesne rozwiązania, w których wysoka efektywność biologiczna została połączona z minimalizacją niekorzystnych oddziaływań dla ludzi i środowiska. W wielu z nich zastosowano oryginalne i często wysoce zaawansowane technologie, na przykład mikro- i nanokapsulację.

Działalność ICB Pharma wpisuje się najnowsze trendy rozwojowe w praktycznej chemii i biologii. Dzięki temu produkty wytwarzane w firmie są doceniane i powszechnie stosowane niemal na całym świecie. W wielu krajach wprowadziły niewątpliwy przełom w rozwiązywaniu trudnych problemów dotyczących zagrożeń biologicznych. W ochronie zdrowia to ICB Pharma słynie z doskonałych i bezpiecznych rozwiązań w zwalczaniu wszawicy, czy neutralizacji czynników alergennych. W zakresie higieny sanitarnej przełomem było wprowadzanie innowacyjnych mikrokapsułowanych produktów do zwalczania szkodników oraz oryginalnych rozwiązań do prowadzenia akcji odkomarzania. W hodowli zwierząt z sukcesem wprowadzono do praktyki bezpieczną, niechemiczną metodę zwalczania pasożytów zewnętrznych drobiu. W dziedzinie ogrodnictwa ICB Pharma zasłynęła na całym świecie z doskonałych rozwiązań w walce z najgroźniejszymi szkodnikami roślin bez użycia tradycyjnych, chemicznych pestycydów.

To tylko kilka przykładów sukcesu firmy. W portfolio znajduje się jeszcze szereg innych, ciekawych rozwiązań.

Realizując swoją działalność rozwojową firma ICB Pharma współpracuje z wieloma renomowanymi instytucjami naukowymi na całym świecie. Uczestniczy w wielu projektach badawczych. Bierze czynny udział w licznych konferencjach naukowych, branżowych wystawach. Pozwala to firmie działać zgodnie najwyższymi standardami, najnowszymi trendami oraz stale podnosić swoją renomę i wytwarzanych w ICB Pharma produktów.

Działalność firmy realizowana jest w 5 głównych działach:

Health Care (ochrona zdrowia człowieka), Animal Health (ochrona zdrowia zwierząt), Pest Innovations (zwalczanie szkodników sanitarnych) i Crop Solutions (rozwiązania dla rolnictwa i ogrodnictwa).

Ofertę Firmy uzupełnia komercyjna działalność laboratoriów chemicznych funkcjonujących w ramach działu Badań i Rozwoju Produktów oraz Analiz Fizyko-chemicznych (ang. Product Research, Development & Analytics).

Grafika przedstawiająca działy ICB Pharma

Najwyższej klasy laboratoria

ICB Pharma należy do najbardziej innowacyjnych podmiotów branży chemicznej. Specjaliści firmy mają na co dzień do dyspozycji wysokiej klasy laboratoria.

Sercem firmy jest Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, gdzie opracowywane są innowacyjne technologie i produkty dla każdego z działów firmy. Kadrę stanowi zespół bardzo doświadczonych Chemików i Biologów.

Prace Laboratorium Badawczo Rozwojowego są wspierane przez Pracownię Biologiczną. Stanowi ona przestrzeń badawczą dla oceny skuteczności biologicznej produktów opracowywanych w firmie. Wyposażenie laboratorium i prowadzone hodowle różnych biotestów pozwalają na wykonywanie badań przez cały rok. Jest to ważny element dynamiki prac badawczo-rozwojowych.

W laboratorium biologicznym prowadzona jest również bieżąca, biologiczna kontrola jakości produktów komercyjnych wytwarzanych w ICB Pharma.

W Laboratorium Analitycznym ICB Pharma prowadzone są badania fizykochemiczne surowców oraz wyrobów gotowych firmy w ramach bieżącej kontroli jakości. Wykonuje się również prace analityczne dla działu Badań i Rozwoju ICB Pharma, a także dla klientów zewnętrznych, m.in. na potrzeby rejestracyjne różnych produktów chemicznych (środków ochrony roślin, biocydów i innych).

Laboratorium wykorzystuje powszechnie uznawane metodyki analityczne oraz sprzęt spełniający najwyższe światowe standardy. Posiada certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) dzięki czemu wyniki analiz są uznawane na całym świecie przez wszelkie urzędy i instytucje.

Firma posiada nowoczesną infrastrukturę produkcyjno-magazynową. Praca w niej odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami organizacyjnymi oraz zachowaniem restrykcyjnych procedur kontroli jakości. Daje to gwarancje zachowania wysokiej jakości wytwarzanych produktów.

Grafika przedstawiająca laboratorium ICB PHARMA