Tomasz
Świętosławski

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

dr inż. Janusz
Świętosławski

PREZES HONOROWY

Paweł
Świętosławski

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Jerzy
Demczak

Dyrektor
Finansowy

Marta
Barecka

Dyrektor segmentu biznesowego dóbr konsumpcyjnych

dr inż. Wojciech
Wieczorek

Dyrektor działu Crop Solutions

Anna
Gawron

Dyrektor Działu Health Care

Monika
Stachowska

Dyrektor Operacyjny

Armen
Chrobak

Z-ca Dyrektora Operacyjnego ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Sabina
Mielczarek De Lepeleire

Pełnomocnik Ds. Jakości / Kierownik Administracji

Sylwia
Kurdziel-Pajor

Kierownik ds. Zarządzania Projektami

Ilona
Cynk-Kastelik

Kierownik Marketingu Operacyjnego Dóbr Konsumpcyjnych

Bartosz
Łebek

Kierownik Laboratorium

Wojciech
Leszczorz

Kierownik
ds. Infrastruktury

Daniel
Paczuski

Kierownik Działu Logistyki I Magazynu