WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Tomasz Świętosławski

PREZES HONOROWY

dr inż. Janusz Świętosławski

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Paweł Świętosławski

Dyrektor
Finansowy

Jerzy Demczak

Dyrektor
ds. infrastruktury

Wojciech Leszczorz

Kierownik Laboratorium Analitycznego

Bartosz Łebek

Project Management Officer

Sylwia Kurdziel-Pajor

Dyrektor Działu Health Care

Anna Gawron

Dyrektor działu Crop Solutions

Wojciech Wieczorek

Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

Krzysztof Pękala

Kierownik Produkcji

Monika Stachowska

Kierownik Logistyki I Magazynu

Daniel Paczuski

Pełnomocnik Ds. Jakości / Kierownik Administracji

Sabina Mielczarek De Lepeleire

Kierownik Działu Zakupów

Marta Płoszaj