TRIAVIT®

Organiczny stymulator wzrostu roślin zawierający triakontanol.
  • Podnosi odporność roślin na stresy abiotyczne, szczególnie na negatywny wpływ niskiej temperatury
  • Intensyfikuje proces fotosyntezy
  • Stymuluje wzrost pędów i korzeni
  • Wzmacnia witalność i zdrowie roślin
  • Zwiększa masę owoców oraz plonowanie
Pozwolenie MRiRW Nr S – 1167/22 (z dnia 07 kwietnia 2022 z późniejszymi zmianami).

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Triavit® przeznaczony jest do stosowania dolistnego w uprawie drzew owocowych i krzewów jagodowych.

Triavit® zawiera triakontanol – substancję naturalnie występującą w woskach roślinnych i wosku pszczelim. Triakontanol nawet w niewielkich ilościach ma pozytywny wpływ na wiele procesów metabolicznych roślin.

Produkt stosuje się w celu złagodzenia efektów stresu roślin wywołanego niekorzystnymi warunkami wzrostu, zwłaszcza niskimi temperaturami.


CECHY PRODUKTU

Wysoka skuteczność produktu Triavit® opiera się na współdziałaniu jego składników. Starannie dobrane komponenty, w tym silne naturalne antyoksydanty, wzmacniają korzystne działanie triakontanolu.


DLACZEGO Triavit®

Triavit® jest szczególnie skuteczny w łagodzeniu skutków stresów abiotycznych. Ogranicza negatywny wpływ niskiej temperatury na rośliny. Zwiększa odporność roślin na stres wysokich temperatur, niedobór wody i zasolenie.

Triavit® stymuluje wzrost roślin, szczególnie wiosną oraz w okresie kwitnienia i owocowania. Zwiększa jakość i liczbę zawiązków kwiatowych oraz ogranicza opadanie kwiatów i owoców.
Produkt intensyfikuje proces fotosyntezy oraz przyspiesza wzrost liści i pędów. Podnosi efektywność pobierania mineralnych składników pokarmowych z gleby.

Zastosowanie Triavit® zwiększa plonowanie oraz korzystnie wpływa na jakość zbiorów.

W czasie kwitnienia zaleca się stosować Triavit® razem z atraktantem dla owadów zapylających – Biopolin®, by polepszyć zapylenie kwiatów i zawiązywanie owoców.


OFERTA

Na rynku polskim produkt oferowany jest w opakowaniach 1 litrowych.

Dystrybucję prowadzi firma Symbioz.

 

Dyrektor Handlowy
Przemysław Zarębski
tel. +48 509 276 671
e-mail: sprzedaz@symbioz.pl

 

Oddział Opole Lubelskie

ul. Przemysłowa 27A
24-300 Opole Lubelskie

Kinga Banach
tel. +48 797 734 520
e-mail: k.banach@symbioz.pl

 

Oddział Biała Rawska

ul. Narutowicza 43
96-230 Biała Rawska

Robert Lesiak
tel. +48 539 912 586
e-mail: r.lesiak@symbioz.pl

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ
DO SPRAW TECHNICZNYCH I SPRZEDAŻY