Stale poszukujemy osób utalentowanych i pełnych pasji, które swoim doświadczeniem mogłyby wesprzeć rozwój naszych produktów kierowanych na rynki kilkudziesięciu krajów świata. Jeżeli uważasz, że jesteś jedną z takich osób napisz nam dlaczego na praca@icbpharma.com

Sprawdź też aktualne oferty pracy:

 

Specjalista ds. Zakupów

Zakres obowiązków:

 • Odpowiedzialność za kompleksową realizację procesu zakupów bezpośrednio produkcyjnych wybranych kategorii
 • Doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym
 • Analiza trendów rynkowych
 • Współudział w tworzeniu strategii zakupowej
 • Nawiązywanie, budowanie i rozwijanie relacji z nowymi i dotychczasowymi dostawcami
 • Samodzielne negocjowanie cen i warunków współpracy z dostawcami
 • Aktywny udział w optymalizacji całkowitych cen nabycia
 • Przygotowywanie zestawień materiałowych / zakupowych dla zarządzanych przez siebie kategorii i indeksów zakupowych
 • Współudział przy wdrażaniu nowych produktów
 • Ścisła współpraca ze wszystkimi działami w firmie
 • Dbałość o bardzo dobre relacje z kontrahentami i współpracownikami

Wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie techniczne lub ekonomiczne)
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem)
 • Wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne i interpersonalne
 • Umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i współpracy w zespole
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
 • Umiejętność pracy z systemami MRP (znajomość pracy w systemie XL Comarch będzie dodatkowym atutem)
 • Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym
 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • Pakiet benefitów: dofinansowanie nauki języków obcych, prywatną opiekę medyczną, dodatkowe świadczenia socjalne
 • Pracę w zgranych, wielodyscyplinarnych zespołach

 

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Specjalista ds. Zapewnienia Jakości

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Organizacja i optymalizacja procesów zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016, ISO 22716:2009, GMP, GDP
 • Monitorowanie i ocena procesów produkcyjnych pod kątem zgodności z procedurami
  i wymaganiami norm
 • Identyfikowanie i raportowanie odchyleń od standardów jakości oraz prowadzenie działań wyjaśniających w celu określenia przyczyny źródłowej
 • Projektowanie działań naprawczych i zapobiegawczych
 • Udział w kontrolach, inspekcjach, audytach wewnętrznych i zewnętrznych oraz redagowanie dokumentacji związanej z kontrolami i audytami
 • Wspieranie działu projektów i działu zakupów w przeprowadzaniu kwalifikacji dostawców materiałów i usług zgodnie z obowiązującymi standardami
 • Zarządzanie dokumentacją związaną z jakością, w tym przygotowywanie, opiniowanie, wydawanie i archiwizowanie dokumentów
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń oraz udział w wewnętrznych
  i zewnętrznych szkoleniach
 • Współpraca i wsparcie operacyjne Osób Wykwalifikowanych
 • Udział w projektowaniu procesów
 • Udział w rozpatrywaniu reklamacji i wycofań produktów, inicjowanie działań naprawczych

WYMAGANIA:

 • Bardzo dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Wykształcenie wyższe: preferowanie kierunki techniczne lub inżynieryjne
 • minimum 5 letnie doświadczenie pracy w podobnej branży – farmaceutycznej, wyrobów medycznych, kosmetyków, itp.
 • Bardzo dobra znajomość i stosowanie aktualnych wymagań prawnych oraz standardów jakościowych dla wyrobów medycznych i produktów leczniczych (ISO 13485, GMP)
 • Samodzielność, odpowiedzialność i obowiązkowość
 • Wykazanie wysokiego poziomu inicjatywy w działaniu
 • Chęć rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji
 • Elokwentność i wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat. B

MILE WIDZIANE:

 • Doświadczenie w pełnieniu roli Osoby Odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną wyrobów medycznych
 • Doświadczenie w pełnieniu roli Osoby Wykwalifikowanej

OFERUJEMY:

 • Pracę w stabilnej, nowoczesnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i międzynarodowym
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Zgrane, wielodyscyplinarne zespoły
 • Szkolenia i rozwój
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • Pakiet benefitów, w tym: prywatną opiekę medyczną

 

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Koordynowanie SZJ w celu zapewniania zgodności z wymaganiami ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, oraz uwzględnienie w zakresie zintegrowanego systemu innych systemów certyfikowanych.
 • Zarządzanie, aktualizowanie oraz przekazywanie dokumentacji SZJ, w tym:
  • opracowanie, wdrażanie, ulepszanie metod kontroli jakości surowców, procesów, wyrobów gotowych i opakowań;
  • opracowywanie instrukcji dotyczących kontroli jakości dostarczanych surowców na podstawie norm i warunków technicznych;
  • opracowywanie instrukcji kontroli przebiegu procesów technologicznych wytwarzanego produktu/wyrobu;
  • opracowywanie dokumentów – na podstawie wymagań klienta, norm i warunków technicznych – służących do oceny wyrobu gotowego;
  • śledzenie jakości powstającego produktu w całym ciągu produkcyjnym – od wyrobu surowca, przez proces produkcyjny do wyrobu gotowego i opakowania, zbieranie informacji wtórnych od klienta o wadach, brakach gotowego wyrobu, towaru;
  • opracowywanie i przekazywanie tych informacji stronom zainteresowanym;
 • Nadzór i koordynowanie działań związanych z prowadzeniem audytów wewnętrznych
  i zewnętrznej jednostki certyfikującej
 • Nadzór nad niezgodnościami oraz statusem wykonania działań korygujących wynikających z audytów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Utrzymanie zgodności zakładkowej polityki zintegrowanego systemu zarządzania
  w odniesieniu do aktualnych celów zakładu
 • Podnoszenie świadomości pracowników, w tym prowadzenie szkoleń wewnętrznych
  z zakresu ZSJ, wymagań klientów oraz rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych w tym zakresie
 • Wsparcie zespołów projektowych w zakresie zewnętrznych audytów SZJ przeprowadzonych przez klientów oraz wyznaczonych przez nich jednostek certyfikujących

WYMAGANIA:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i w mowie
 • Wykształcenie wyższe: preferowane kierunki techniczne lub inżynieryjne
 • Doświadczenie w zarządzaniu narzędziami jakościowymi oraz narzędziami do rozwiązywania problemów – min. 3 lata
 • Znajomość normy jakościowej ISO 13485:2016, ISO 9001:2015;
 • Doświadczenie w zakresie audytowania zakładu produkcyjnego
 • Samodzielność, odpowiedzialność i obowiązkowość
 • Wykazanie wysokiego poziomu inicjatywy w działaniu
 • wysoka kultura osobista i elokwencja
 • Prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • Pracę w stabilnej, nowoczesnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i międzynarodowym
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Zgrane, wielodyscyplinarne zespoły
 • Szkolenia i rozwój
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • Pakiet benefitów, w tym: prywatną opiekę medyczną

 

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Brak ofert