Stale poszukujemy osób utalentowanych i pełnych pasji, które swoim doświadczeniem mogłyby wesprzeć rozwój naszych produktów kierowanych na rynki kilkudziesięciu krajów świata. Jeżeli uważasz, że jesteś jedną z takich osób napisz nam dlaczego na praca@icbpharma.com

Sprawdź też aktualne oferty pracy:

 

Kierownik działu utrzymania ruchu

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie ciągłości, poprawności i bezpieczeństwa funkcjonowania parku maszynowego
 • Tworzenie, aktualizacja i nadzór nad dokumentacją techniczną maszyn, urządzeń i budynków będących własnością Zakładu
 • Planowanie, koordynacja prac i nadzór nad podległymi pracownikami Działu Utrzymania Ruchu
 • Ocenianie, rozwijanie i motywowanie pracowników Działu Utrzymania Ruchu  celem zapewnienia wymaganego poziomu kompetencji w zespole
 • Tworzenie i nadzór nad okresowymi harmonogramami przeglądów i remontów w oparciu o analizę ich sprawności technicznej
 • Nadzór nad usuwaniem bieżących awarii
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu parku maszynowego
 • Analiza przyczyn i skutków awarii związanych z pracą maszyn i urządzeń
 • Raportowanie wskaźników dotyczących napraw i konserwacji parku maszynowego
 • Odpowiedzialność za planowanie, zakupy oraz magazyn części zamiennych i eksploatacyjnych
 • Zarządzanie magazynem narzędziowym w celu zapewnienia optymalnego zaopatrzenia w narzędzia produkcyjne
 • Współpraca z działem produkcji w celu synchronizacji prac operatorów i serwisów zewnętrznych
 • Współpraca z innymi działami przy wdrażaniu do produkcji nowych wyrobów
 • Współpraca z działem BHP w zakresie kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz dokumentacji stanowiskowej
 • Nadzór nad procesami modernizacji, optymalizacji i inwestycji w park maszynowy
 • Inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze infrastruktury, parku maszynowego oraz metod produkcji
 • Zapewnienie zgodności zarządzania parkiem maszynowym z wymaganiami Systemu Zapewnienia Jakości

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym
 • Znajomości technologii, eksploatacji, naprawy maszyn i urządzeń
 • Mile widziane uprawnienia SEP – Dozór i Eksploatacja
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną
 • Znajomość zagadnień związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległych pracowników, umiejętność ustalania priorytetów i delegowania oraz rozliczania zadań
 • Umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji
 • Dobra znajomość programów MS Office (Word, Excel)
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, nowoczesnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i międzynarodowym
 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pakiety socjalne – wczasy pod gruszą
 • Dofinansowanie do zajęć językowych
 • Pracę w zgranym zespole

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Specjalista ds. Zapewnienia Jakości w systemie DPL

Zakres obowiązków:

 • Kontrola i zapewnienie prawidłowości przebiegu analiz zgodnie z systemem DPL w wewnętrznym laboratorium analitycznym
 • Zapewnienie zgodności przeprowadzania i dokumentowania badań zgodnie z zasadami GLP
 • Sporządzanie i bieżąca aktualizacja tandardowych procedur operacyjnych (SPO)
 • Prowadzenie i nadzór nad kompletnością dokumentacji systemu DPL

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane – chemia analityczna lub pokrewne)
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym
 • Znajomość zagadnień Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) lub zagadnień związanych ze sterowaniem jakością w laboratorium akredytowanym (norma ISO 17025)
 • Znajomość analiz chromatograficznych
 • Znajomość analiz fizykochemicznych
 • Wysokie zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Znajomość języka angielskiego
 • Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność
 • Mile widziane doświadczenie jako Personel Zapewnienia Jakości w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) lub w sterowaniu jakością w laboratorium akredytowanym (norma ISO 17025)

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, nowoczesnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i międzynarodowym
 • Pracę na pełen etat (umowa o pracę) w certyfikowanym laboratorium
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pakiety socjalne – wczasy pod gruszą
 • Dofinansowanie do zajęć językowych
 • Pracę w zgranym zespole

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Specjalista ds. badań chemicznych i fizykochemicznych

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie dokumentacji systemu DPL
 • Prowadzenie prac analitycznych substancji i preparatów chemicznych
 • Dokumentowanie danych badawczych zgodnie z obowiązującymi procedurami operacyjnymi oraz zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
 • Prace badawczo-rozwojowe zmierzające do udoskonalenia wyrobów lub wprowadzenia nowych produktów
 • Przygotowywanie raportów z badań oraz uzupełnianie dokumentacji badawczej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane – chemia analityczna lub pokrewne)
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym
 • Zarządzanie projektami badawczymi
 • Umiejętność wykonywania analiz metodami chromatografii cieczowej i gazowej
 • Umiejętność wykonywania analiz fizykochemicznych
 • Opracowywanie, wdrażanie i walidacja nowych metod badawczych
 • Wysokie zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność
 • Mile widziana znajomość zagadnień Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) lub zagadnień związanych ze sterowaniem jakością w laboratorium akredytowanym (norma ISO 17025)

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, nowoczesnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i międzynarodowym
 • Pracę na pełen etat (umowa o pracę) w certyfikowanym laboratorium
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pakiety socjalne – wczasy pod gruszą
 • Dofinansowanie do zajęć językowych
 • Pracę w zgranym zespole

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju Produktów Agrochemicznych ICB Pharma (dział Crop Solutions)

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie działu sprzedaży i działu marketingu poprzez bezpośrednią współpracę z Dystrybutorami (B2B) oraz użytkownikami produktów firmy (B2C) – głównie branża ogrodnicza (częściowa praca w terenie – główne woj. śląskie, małopolskie i podkarpackie)
 • Marketing merytoryczny – współpraca w przygotowywaniu materiałów informacyjnych, broszur, katalogów dotyczących oferowanych produktów itp. z wykorzystaniem danych ogólnodostępnych oraz wyników badań poszczególnych produktów
 • Aktywny udział w tworzeniu strategii marketingowej działu – współpraca z pozostałą częścią działu marketingu i działem graficznym
 • Organizacja i koordynowanie wdrożeń i testów terenowych produktów – współpraca z gospodarstwami ogrodniczymi
 • Udział w konferencjach, targach branżowych oraz szkoleniach, spotkaniach promujących produkty firmy

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe biologiczne, najlepiej branżowe (rolnicze, ogrodnicze)
 • Znajomość j. angielskiego na dobrym poziomie
 • Kreatywność, zaangażowanie, samodzielność
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, nowoczesnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i międzynarodowym
 • Umowę o pracę
 • Pracę częściowo biurową w siedzibie firmy w Jaworznie oraz częściowo w terenie, głównie w południowej część Polski
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • Pracę w zgranym zespole

 

Prosimy o składania CV  na adres e-mail: wojciech.wieczorek@icbpharma.com

Kontakt telefoniczny:  531 707 704

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Specjalista ds. Wdrożeń i Obsługi Klienta

Główne zadania:

 • Aktywny udział w pracach wdrożeniowych nowych produktów
 • Koordynowanie i realizacja projektów zgodnie z ich zakresem i harmonogramem
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej
 • Rozwijanie kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi
 • Promocja firmy i produktów na wydarzeniach w kraju i zagranicą
 • Bieżąca obsługa klienta, wprowadzanie zamówień do systemu i koordynowanie ich realizacji

Nasze oczekiwania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Wiedza na temat metod sprzedaży, komunikacji, negocjacji
 • Odpowiedzialność i samodzielność w planowaniu pracy własnej
 • Nastawienie na realizację celów
 • Wykształcenie wyższe (minimum na poziomie licencjat)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz CDN XL (mile widziana)
 • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do zaplanowanych z wyprzedzeniem podróży służbowych

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, nowoczesnej firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i międzynarodowym
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowej wiedzy
 • Dofinansowanie do zajęć z języka angielskiego
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • Wygodną i nowoczesną przestrzeń użytkową
 • Pakiety socjalne – wczasy pod gruszą
 • Elastyczne godziny pracy
 • Pracę w zgranym zespole

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Specjalista ds. dotacji na projekty badawczo-rozwojowe (B+R)

Główne obowiązki

Pełna obsługa projektów B+R (nadzór nad wykonaniem harmonogramów rzeczowo-finansowych, prowadzenie przetargów, nadzór poprawności wydatkowania pieniędzy zgodnie z umową o dofinansowanie, realizacja wskaźników projektu, przygotowywanie dokumentacji technicznej).

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: chemiczne, biologiczne lub pokrewne)
 • Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów, w tym współfinansowanych ze środków unijnych
 • Doświadczenie w formułowaniu budżetu projektu, nadzorowaniu realizacji budżetu i harmonogramu projektu
 • Znajomość aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych oraz kwalifikowalności kosztów
 • Praktyczna znajomość obsługi platformy SL2014
 • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiającego merytoryczną obsługę projektów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność i dokładność w wykonywaniu zadań

 

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, nowoczesnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i międzynarodowym
 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • Wygodną przestrzeń użytkową (jadalnię wyposażoną w szafki śniadaniowe, lodówkę, czajniki, dystrybutory z wodą, szatnie z prysznicami, pokój pierwszej pomocy)
 • Pracę w zgranym zespole

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Technolog R&D (biotechnologia)

Obowiązki:

 • Opracowywanie składu i technologii wytwarzania nowych produktów (produkty biobójcze, środki ochrony roślin, wyroby medyczne, leki, kosmetyki)
 • Opracowywanie niezbędnej dokumentacji rejestracyjnej
 • Wdrażanie do produkcji nowych produktów i transfer technologii
 • Przygotowywanie kalkulacji dla nowych produktów
 • Nadzór nad procesem technologicznym od koncepcji aż po wprowadzenie produktu na rynek

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe biotechnologiczne
 • Preferowane co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku technologa R&D w firmie chemicznej, farmaceutycznej lub kosmetycznej
 • Znajomość zasad i wytycznych GMP mile widziana
 • Kreatywność i innowacyjność, inicjatywa w działaniu, zdolności organizacyjne, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego technicznego w stopniu zaawansowanym
 • Wiedza z zakresu prawa patentowego

 

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, nowoczesnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i międzynarodowym
 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • Wygodną przestrzeń użytkową (jadalnię wyposażoną w szafki śniadaniowe, lodówkę, czajniki, dystrybutory z wodą, szatnie z prysznicami, pokój pierwszej pomocy)
 • Pracę w zgranym zespole

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Technolog R&D (biochemia)

Obowiązki

 • Opracowywanie składu i technologii wytwarzania nowych produktów (produkty biobójcze, środki ochrony roślin, wyroby medyczne, leki, kosmetyki)
 • Opracowywanie niezbędnej dokumentacji rejestracyjnej
 • Wdrażanie do produkcji nowych produktów i transfer technologii
 • Przygotowywanie kalkulacji dla nowych produktów
 • Nadzór nad procesem technologicznym od koncepcji aż po wprowadzenie produktu na rynek

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe chemiczne, specjalizacja biochemia
 • Preferowane co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku technologa R&D w firmie chemicznej, farmaceutycznej lub kosmetycznej
 • Znajomość zasad i wytycznych GMP mile widziana
 • Kreatywność i innowacyjność, inicjatywa w działaniu, zdolności organizacyjne, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego technicznego w stopniu zaawansowanym
 • Wiedza z zakresu prawa patentowego

 

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, nowoczesnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i międzynarodowym
 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • Wygodną przestrzeń użytkową (jadalnię wyposażoną w szafki śniadaniowe, lodówkę, czajniki, dystrybutory z wodą, szatnie z prysznicami, pokój pierwszej pomocy)
 • Pracę w zgranym zespole

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Technolog R&D

Obowiązki

 • Opracowywanie składu i technologii wytwarzania nowych produktów (suplementy diety ,wyroby medyczne, leki, kosmetyki)
 • Opracowywanie niezbędnej dokumentacji rejestracyjnej
 • Wdrażanie do produkcji nowych produktów i transfer technologii
 • Przygotowywanie kalkulacji dla nowych produktów
 • Nadzór nad procesem technologicznym od koncepcji aż po wprowadzenie produktu na rynek

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe farmaceutyczne lub chemiczne
 • Preferowane co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku technologa R&D w firmie chemicznej, farmaceutycznej lub kosmetycznej,
 • Znajomość zasad i wytycznych GMP mile widziana
 • Kreatywność i innowacyjność, inicjatywa w działaniu, zdolności organizacyjne, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego technicznego w stopniu zaawansowanym,
 • Wiedza z zakresu prawa patentowego

 

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, nowoczesnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i międzynarodowym
 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • Wygodną przestrzeń użytkową (jadalnię wyposażoną w szafki śniadaniowe, lodówkę, czajniki, dystrybutory z wodą, szatnie z prysznicami, pokój pierwszej pomocy)
 • Pracę w zgranym zespole

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Brak ofert