„Ochrona danych osobowych”

 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna z siedzibą w Jaworznie ul. Moździerzowców 6a.

W razie pytań, dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych przez ICB Pharma, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@icbpharma.com

 1. Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna z siedzibą w Jaworznie ul. Moździerzowców 6a, (adres do doręczeń: ul. Stanisława Lema 10, 43-600 Jaworzno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000150038; NIP: 6321797732; REGON: 276916802 – zwana dalej „Administratorem”.

 1. Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: rodo@icbpharma.com

 1. Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu:

 1. przeprowadzenie konkursów, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród,
 2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, w tym akcje promocyjne,
 3. obsługa Użytkowników, w tym prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem również za pomocą formularza kontaktowego,
 4. ankiety, tylko za zgodą Użytkowników
 5. dane przekazane do celów rekrutacji
 1. Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz inne jeżeli są wymagane przepisami prawa poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora kampanii reklamowych/konkursów.

 1. Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

 1. podmioty trzecie, w celu świadczenia usług przez te podmioty na rzecz Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora i są zobowiązani do stosowania zasad w ochronie danych osobowych, co podlega weryfikacji ICB Pharma.
 2. podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organy ścigania.
 3. w niektórych przypadkach odbiorcy z państw trzecich tj. z państw spoza Unii Europejskiej np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na rzecz Użytkowników lub jeżeli będzie to warunkowane inną, podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdują się w ramach informacji o realizacji poszczególnych Usług.

Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom marketingowym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub wymienione podmioty

 1. Jak długo moje dane będą przechowywane?

Twoje dane będą przetwarzane w celach wymienionych powyżej do chwili, gdy odwołasz zgodę (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody) lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora).

W innych przypadkach dane będą przetwarzane przez okres 5 lat lub w przypadku danych pozyskanych w celu rekrutacji – przez okres 1 roku.

 1. Jakie mam prawa?

Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

 1. prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO),
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO),
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO),
 5. możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO),
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 7. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest w Regulaminie dotyczącym konkretnej usługi.

W przypadku marketingu – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy w stanie realizować działań marketingowych.

Skontaktuj się ze mną

Odpowiem tak szybko jak to możliwe