Adres

Siedziba

ul. S. Lema 10
43-603 Jaworzno

Adres rejestrowy

ul. Moździerzowców 6a
43-602 Jaworzno

Health Care

Anna Gawron - zdjęcie

Kierownik Działu Health Care

Anna Gawron

+48 695 662 551

anna.gawron@icbpharma.com

Krzysztof Żołądź - zdjęcie

Menadżer ds. Hurtowni i Sieci Aptecznych

Krzysztof Żołądź

+48 792 006 868

krzysztof.zoladz@icbpharma.com

Dominika Świętosławska - zdjęcie

Account Manager

Dominika Lichtańska

+48 32 74 54 764

dominika.lichtanska@icbpharma.com

Aneta Jasińska - zdjęcie

Specjalista ds. Handlowych

Aneta Jasińska

+48 32 74 54 763

aneta.jasinska@icbpharma.com

Animal Health

Piotr Pytloch - zdjęcie

Kierownik Działu Animal Health

lek. wet.
Piotr Pytloch

665 664 033

piotr.pytloch@icbpharma.com

Mateusz Świetosławski

Specjalista ds. Produktu

Mateusz Świętosławski

+48 32 74 54 757

+48 501 515 833

mateusz.swietoslawski@icbpharma.com

Crop solutions

Wojciech Wieczorek - zdjęcie

Kierownik Działu Crop Solutions

dr inż.
Wojciech Wieczorek

+48 531 707 704

wojciech.wieczorek@icbpharma.com

Justyna Janowska-Policht - zdjęcie

Specjalista ds. Eksportu

Justyna Janowska-Policht

+48 32 74 54 752

justyna.janowska@icbpharma.com

Ewa Bałazińska - zdjęcie

Specjalista ds. Marketingu

Ewa Bałazińska

+48 665 664 031

ewa.balazinska@icbpharma.com

Kinga Ciągło

Specjalista ds. Handlowych

Kinga Ciągło

+48 32 74 54 746

kinga.ciaglo@icbpharma.com

Anna Noras

Specjalista ds. Handlowych

Anna Noras

+48 32 74 54 751

anna.noras@icbpharma.com

Sylwia Dwornicka - zdjęcie

Specjalista ds. Handlowych

Sylwia Dwornicka

+48 32 74 54 749

sylwia.dwornicka@icbpharma.com

Krzysztof Łęgocki

Terenowy Doradca ds. Technicznych i Sprzedaży

Krzysztof Łęgocki

+48 887 886 059

krzysztof.legocki@icbpharma.com

Wojciech Rybiński

Terenowy Doradca ds. Technicznych i Sprzedaży

Wojciech Rybiński

+48 516 136 116

wojciech.rybinski@icbpharma.com

Pest innovations

Krzysztof Pękala - zdjęcie

Kierownik Działu Pest Innovations

Krzysztof Pękala

+48 32 74 54 784

krzysztof.pekala@icbpharma.com

Ewelina Radko - zdjęcie

Specjalista ds. Handlowych

Ewelina Radko

+48 32 74 54 758

+48 887 886 036

ewelina.radko@icbpharma.com

Justyna Wojdyła - zdjęcie

Specjalista ds. Handlowych

Justyna Wojdyła

+48 32 74 54 759

+48 665 664 257

justyna.wojdyla@icbpharma.com

Magdalena Spyt - zdjęcie

Specjalista ds. Handlowych

Magdalena Spyt

+48 32 74 54 762

+48 665 664 322

magdalena.spyt@icbpharma.com

Laboratorium analityczne

Marta Patrzałek

Z-ca Kierownika

Marta Patrzałek

+48 32 74 54 772

marta.patrzalek@icbpharma.com

R&D

David Liszka

Kierownik Działu R&D

David Liszka

+48 32 74 54 757

david.liszka@icbpharma.com

dr Ryszard Sebesta - zdjęcie

Główny Konsultant Naukowy

dr n. przyr.
Ryszard Sebesta

+48 32 74 54 700

ryszard.sebesta@icbpharma.com

Factory

Jerzy Demczak - zdjęcie

Dyrektor Finansowy

Jerzy Demczak

+48 32 74 54 700

jerzy.demczak@icbpharma.com

Wojciech Leszczorz - zdjęcie

Dyrektor Operacyjny

Wojciech Leszczorz

+48 32 74 54 720

wojciech.leszczorz@icbpharma.com

Grzegorz Żmijowski

Koordynator Działu Regulacji Prawnych

Grzegorz Żmijowski

+48 32 745 47 74

grzegorz.zmijowski@icbpharma.com

Krzysztof Pękala - zdjęcie

Kierownik Działu Marketingu

Krzysztof Pękala

+48 32 74 54 784

krzysztof.pekala@icbpharma.com

Agnieszka Czak

Specjalista ds. Marketingu

Agnieszka Czak

+48 32 74 54 783

agnieszka.czak@icbpharma.com

Karina Świętosławska

Specjalista ds. Social Media

Karina Świętosławska

+48 32 74 54 787

karina.swietoslawska@icbpharma.com

Monika Stachowska - zdjęcie

Kierownik Produkcji

Monika Stachowska

+48 32 74 54 710

monika.stachowska@icbpharma.com

Daniel Paczuski

Kierownik Logistyki i Magazynu

Daniel Paczuski

+48 32 74 54 727

daniel.paczuski@icbpharma.com

Marta Płoszaj

Specjalista ds. Zaopatrzenia

Marta Płoszaj

+48 32 74 54 711

marta.ploszaj@icbpharma.com

Wojciech Lichtański

Logistyk

Wojciech Lichtański

+48 32 74 54 726

wojciech.lichtanski@icbpharma.com

Katarzyna Kral

Specjalista ds. Kadr i Płac

Katarzyna Kral

+48 32 74 54 741

katarzyna.kral@icbpharma.com