Adres

Siedziba

ul. S. Lema 10
43-603 Jaworzno

Adres rejestrowy

ul. Moździerzowców 6a
43-602 Jaworzno

Health Care

Anna Gawron - zdjęcie

Kierownik działu Health Care

Anna Gawron

+48 695 662 551

anna.gawron@icbpharma.com

Dominika Świętosławska - zdjęcie

Account Manager

Dominika Świętosławska

+48 32 74 54 764

dominika.swietoslawska@icbpharma.com

Karina Świętosławska

Koordynator działań marketingowych

Karina Świętosławska

+48 32 74 54 787

karina.swietoslawska@icbpharma.com

Aneta Jasińska

Pracownik działu sprzedaży

Aneta Jasińska

+48 32 74 54 763

aneta.jasinska@icbpharma.com

Crop solutions

Wojciech Wieczorek

Kierownik działu Crop Solutions

dr Wojciech Wieczorek

531 707 704

wojciech.wieczorek@icbpharma.com

Kinga Ciągło

Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży

Kinga Ciągło

+48 32 74 54 746

kinga.ciaglo@icbpharma.com

Anna Noras

Specjalista ds. Handlowych

Anna Noras

+48 32 74 54 751

anna.noras@icbpharma.com

Krzysztof Łęgocki

Terenowy Doradca ds. Technicznych i Sprzedaży

Krzysztof Łęgocki

+48 887 886 059

krzysztof.legocki@icbpharma.com

Wojciech Rybiński

Terenowy Doradca ds. Technicznych i Sprzedaży

Wojciech Rybiński

+48 516 136 116

wojciech.rybinski@icbpharma.com

Pest innovations

Sylwia Kurdziel-Pajor - zdjęcie

Kierownik działu Pest Innovations

Sylwia Kurdziel-Pajor

+48 32 74 54 755

+48 695 663 554

sylwia.kurdziel-pajor@icbpharma.com

Mateusz Świetosławski

Specjalista ds. Produktu

Mateusz Świętosławski

+48 32 74 54 757

+48 501 515 833

mateusz.swietoslawski@icbpharma.com

Ewelina Radko - zdjęcie

Koordynator Projektu

Ewelina Radko

+48 32 74 54 758

+48 887 886 036

ewelina.radko@icbpharma.com

Justyna Wojdyła - zdjęcie

Koordynator Projektu

Justyna Wojdyła

+48 32 74 54 752

+48 665 664 257

justyna.wojdyla@icbpharma.com

Koordynator projektu

Magdalena Spyt

+48 32 74 54 762

+48 665 664 322

magdalena.spyt@icbpharma.com

Laboratorium analityczne

Marta Patrzałek

Z-ca Kierownika

Marta Patrzałek

+48 32 74 54 772

marta.patrzalek@icbpharma.com

R&D

David Liszka

Kierownik działu R&D

David Liszka

+48 32 74 54 757

david.liszka@icbpharma.com

dr Mariusz Kot - zdjęcie

Technolog

dr inż. n. chem.
Mariusz Kot

+48 32 74 54 700

mariusz.kot@icbpharma.com

dr Michał Patrzałek - zdjęcie

Technolog

Michał Patrzałek

+48 32 74 54 700

michal.patrzalek@icbpharma.com

dr Ryszard Sebesta - zdjęcie

Konsultant ds. Naukowych

dr n. przyr.
Ryszard Sebesta

+48 32 74 54 700

ryszard.sebesta@icbpharma.com

Factory

Małgorzata Gawełda - zdjęcie

Pełnomocnik Zarządu
ds. operacyjnych i rozwoju

Małgorzata Gawełda

+48 32 74 54 700

malgorzata.gawelda@icbpharma.com

Jerzy Dymczak

Dyrektor Finansowy

Jerzy Demczak

+48 32 74 54 700

jerzy.demczak@icbpharma.com

Grzegorz Żmijowski

Koordynator działu Regulacji Prawnych

Grzegorz Żmijowski

+48 32 745 47 74

grzegorz.zmijowski@icbpharma.com

Krzysztof Pękala - zdjęcie

Kierownik Działu Marketingu

Krzysztof Pękala

+48 32 74 54 784

krzysztof.pekala@icbpharma.com

Agnieszka Czak

Specjalista ds. Marketingu

Agnieszka Czak

+48 32 74 54 783

agnieszka.czak@icbpharma.com

Monika Stachowska

Kierownik Produkcji

Monika Stachowska

+48 32 74 54 710

monika.stachowska@icbpharma.com

Daniel Paczuski

Kierownik logistyki i magazynu

Daniel Paczuski

+48 32 74 54 727

daniel.paczuski@icbpharma.com

Marta Płoszaj

Specjalista ds. Zaopatrzenia

Marta Płoszaj

+48 32 74 54 711

marta.ploszaj@icbpharma.com

Wojciech Lichtański

Logistyk

Wojciech Lichtański

+48 32 74 54 726

wojciech.lichtanski@icbpharma.com

Katarzyna Kral

Specjalista ds. Kadr i Płac

Katarzyna Kral

+48 32 74 54 741

katarzyna.kral@icbpharma.com