Tytuł projektu:

Centrum Badawczo – Rozwojowe ICB PHARMA

Cele projektu:

Zwiększenie potencjału Badawczo-Rozwojowego ICB Pharma poprzez utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego rozwijającego prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych.

Planowane efekty:

Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych mających na celu wytwarzanie produktów i wdrażanie technologii innowacyjnych w skali światowej.

Wartość projektu:

3 741 580,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

1.064.677,41 PLN

Fundusze europejskie - grafika


Tytuł projektu:

Dokonanie trzech wstępnych zgłoszeń patentowych (provisional) w US Patent Office (USPTO) dla 1) mikrokapsułki z hydrofobowym rdzeniem żelowym; 2) metody zabezpieczania substancji aktywnych przed krystalizacją; 3) owadobójczej dyspersji polimerowej zawierającej mieszaninę mikrokapsułek/mikrocząstek różnej wielkości celem uzyskania praw pierwszeństwa konwencyjnego dla ww. wynalazków oraz dokonanie trzech międzynarodowych zgłoszeń patentowych w procedurze PCT (Patent Cooperation Treaty) wywodzących pierwszeństwo z ww. zgłoszeń wstępnych celem rozszerzenia zakresu terytorialnego ochrony patentowej ww. wynalazków.

Wartość projektu:

1 078 345,26 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

999 451,38 PLN

Fundusze europejskie - grafika