Tytuł projektu:

Centrum Badawczo – Rozwojowe ICB PHARMA

Cele projektu:

Zwiększenie potencjału Badawczo-Rozwojowego ICB Pharma poprzez utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego rozwijającego prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych.

Planowane efekty:

Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych mających na celu wytwarzanie produktów i wdrażanie technologii innowacyjnych w skali światowej.

Wartość projektu:

3 741 580,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

1.064.677,41 PLN

 

Fundusze europejskie - grafika