Zapraszamy do korzystania z informacji, zdjęć i prezentacji dotyczących ICB Pharma oraz naszych produktów. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wykorzystaniem i prawami autorskimi prosimy o kontakt.

Pliki do pobrania

Firma

W poniższej sekcji znajdują się kluczowe informacje na temat naszej firmy oraz logotypy ICB Pharma wraz z wersjami dedykowanymi poszczególnym działom.

Opis firmy
pobierz
Logotypy
pobierz

Produkty

Materiały związane z produktami zostały podzielone na poszczególne działy. W każdym pliku znajduje się dedykowana konkretnemu produktowi lista dostępnych informacji.

Animal Health
Pest Innovations
Fruit Fly Trap
Wasp&Fly Trap

Ludzie

Przedstawiamy materiały zdjęciowe właścicieli firmy oraz pracowników odpowiadających za prace poszczególnych działów.

Prezes honorowy
Dr Janusz Świętosławski
Współwłaściciel
Tomasz Świętosławski
współwłaściciel
Paweł Świętosławski
DYREKTOR FINANSOWY
Jerzy Demczak
DYREKTOR OPERACYJNY
Wojciech Leszczorz
KOORDYNATOR DZIAŁU REGULACJI PRAWNYCH
Grzegorz Żmijowski
KIEROWNIK DZIAŁU R&D
David Liszka
KIEROWNIK LABORATORIUM ANALITYCZNEGO
Bartosz Łebek
PROJECT MANAGEMENT OFFICER
Sylwia Kurdziel-Pajor
KIEROWNIK DZIAŁU HEALTH CARE
Anna Gawron
KIEROWNIK DZIAŁU CROP SOLUTIONS
Wojciech Wieczorek
Kierownik Działu Animal Health
Piotr Pytloch
KIEROWNIK DZIAŁU PEST INNOVATIONS I MARKETINGU
Krzysztof Pękala
Kierownik Produkcji
Monika Stachowska
Pełnomocnik ds. jakości / Kierownik Administracji
Sabina Mielczarek
De Lepeleire